Biten – temat i nästa skrivtävling

Årets första skrivartävling har temat Biten. Det kan man ju bli av hundar och getter. Men också en snutt av äpplet du satt i dig eller den fyrkantiga sockerbomben du släppte ner i kaffet på morgonen.

Valet är ditt. Biten eller Biten. Du får associera precis hur du vill. Så fram med datorn eller pennan och sätt igång!

När? Senast den 30 mars 2020 vill vi ha din text.

Hur? Texten får vara max en datorskriven A4-sida lång, 12p teckenstorlek och 1,5 radavstånd. Dubbla omfånget om du skriver för hand. Du väljer själv form; poesi eller prosa. Du får inte ange ditt namn i textdokumentet, utan måste använda ett påhittat namn, en pseudonym.

Vad? Berätta precis vad du vill! Självupplevt eller påhittat.

Vart? Ditt bidrag lägger du som bifogat dokument i ett mejl till stefan.estby@livisverige.org. I ett annat dokument till samma adress avslöjar du vem som döljer sig bakom din pseudonym och var vi kan nå dig. Om du skickar med vanlig post adresserar du till: Liv i Sverige, c/o Stefan Estby, Katrinebergsbacken 20, 117 61 Stockholm. I samma kuvert bifogar du ett slutet kuvert med information om ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Vem? Alla intresserade, även icke medlemmar, är välkomna att skicka in bidrag.

Varför? För att vi gärna vill läsa vad just du skriver och vi hoppas att du vill berätta. Om just din text blir en av våra tre vinnare blir den publicerad och du får en bok som tack för ditt bidrag.

Lycka till!

Juryn