LiV i SVERiGE                                                                                                                                                        ”Varje liv är värt att skildra”

Liv i Sveriges verksamhetsberättelse för år 2019 

Styrelsen bestod under 2019 av Stefan Estby, Märtha Lilja, Holger Nilén, Pelle Olsson (ständig sekreterare), Christian Richette, Ingrid Sjökvist (ordförande) och Gunilla Larsson (kassör).

När året gått till ända kunde vi notera 771 medlemmar, en ökning med 34 från året innan.  Nya för året var 117 stycken, jämfört med 78 år 2018.

Styrelsen har sammanträtt 10 gånger och då diskuterat 84 manus, en del av dem flera gånger. Bland annat Sven Nilsons Under fanan, hundra år av tacksamhet, som publicerades till hans 100 årsdag. Fyra av de manus vi arbetat med under året har vi rekommenderat för utgivning.

Under året har inte mindre än fem nya livsberättelser i vår bokserie kommit ut. I tidsföljd följande:

Gunilla Lundgrens och Jeanette Olssons bok Tiggare kan ingen vara, om fyra generationer romska kvinnor, som presenterades i Örebro. Christina Broomé i Östersund kom ut med sin bok Annorlunda om hur det var att växa upp på 60-talet och förstå att man är homosexuell. I boken Sikta högt berättar Enar Jonasson i Kil om hur han trots dåliga odds har klarat både utbildning och arbete. Inger Johanssons skildrar i sin bok Nyponet, från bonnunge till miljöinspektör, sin egen resa från det östgötska lilla lantbruket till miljöinspektör i ett Sverige med stark framtidstro och feminismens framväxt. Christina Larssons bok De tusen milens längtan skildrar hennes uppväxt som missionärsbarn i dåvarande Kongo. Vid samtliga av dessa bokreleaser var någon av oss i styrelsen närvarande och passade på att berätta om föreningen. Hildegard Sakerwallas Höra till som publicerades 2018 översattes under året till tyska, den första, så vitt vi vet, av våra böcker som nu finns på annat språk än svenska. Dazugehören blev den tyska titeln.

Utöver de här böckerna har vi kommit med två nya antologier: Dels Vi gör vad vi kan, med ett femtiotal röster från volontärer i flyktingmottagandet från 2015. Den var klar redan 2018, men presenterades 2019 vid en välbesökt bokrelease i Stockholm. Den andra antologin Vi drack vårt kaffe på toaletten samlar berättelser från människor med yrken som inte längre finns och från yrken som för några årtionden sen inte gick att föreställa sig skulle finnas. Den är resultatet av ett samarbete mellan oss och Arbetets museum i Norrköping.

Parallellt härmed har arbetet med två nya antologier varit i full gång. Dels en med berättelser från människor med erfarenhet från Egnahemsrörelsen och dels en med Biominnen. Båda hoppas vi kunna presentera under hösten 2020.

Den tryckta medlemstidningen kom ut med fyra nummer. Den fanns med i tidskriftsmontern vid årets Bok- och biblioteksmässa där Stefan Estby medverkade.

Sammanlagt kunde vi den 31 december räkna totalt 156 utgivna titlar i Liv i Sveriges bokserie, varav 86 var slutsålda.

Vi har skänkt, och skänker, kontinuerligt ett ex av varje ny titel till Göran Palm-rummet på Jakobsbergs folkhögskola. Där anordnades i mars ett Göran Palm- seminarium på temat Berättandet, där Susanna Alakoski fick ta emot årets Göran Palm-stipendium, Ingrid Sjökvist berättade om föreningen och Pelle Olsson gav exempel på muntligt berättande. I arbetsgruppen på folkhögskolan ingår Liv i Sveriges ordförande.

Vi bjöd in till en första inspirationsdag i ABF-huset i Stockholm i februari med ett tjugotal deltagare och med prova på-pass med bland annat Improvisationstatern Improvisation & Co samt muntligt och skriftligt berättande.

Vi hann med 8 berättarkaféer på Timmermansgården i Stockholm, med Pelle Olsson, Gunnar Thorsell och Ingrid Sjökvist som alternerande ordfördelare. I samarbete med Amarillis hembygdsförening ledde Jan Holm, vår internrevisor ett berättarkafé i Trångsund och medverkade till inskolning av ny ordfördelare där. Birgit Holmgren, vår revisorssuppleant, ledde fyra kaféer i Skarpnäck med ekonomiskt bistånd från Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Vår medlem Karin Fabréus har startat och hållit två berättarkaféer i Rimbo.

Att på detta sätt bredda utbudet med berättarkaféer i Stockholm till också ytterområdena har gett fler på lokal nivå möjlighet att delta.

Vår medlem Kerttu Jokelan höll flera och återkommande berättarkaféer på finska i Norrtälje, Blackeberg, i Upplands Väsby och Upplands Bro. 

Pelle Olsson har hållit och medverkat i flera berättararrangemang av olika slag runt om i landet. I Stockholm på Världsberättardagen, i Solidaritetshuset, på åtta olika skärgårdsöar, hos Ny gemenskap, kafé för hemlösa och i Kallhäll. I Växjö, där han också grundat författargrupen Ord i Kronoberg med uppläsningskvällar. I Ljungby, Alvesta och Älmuhult, Klavreström och Norrhult. I Tärnaby har han berättat under evenemanget Fjärrbrygd och i Simrishamn har han hållit berättarkurs. Han har också berättat om Liv i Sverige hos skrivarkursen på Marieborgs folkhögskola.

Ingrid Sjökvist höll en veckokurs under sommaren på Åsa folkhögskola på temat Skriv ditt liv och en ettårig fördjupningskurs på distans på Bergslagens folkhögskola i Norberg på samma tema med tillhörande berättarkafé. Hon förde också ett offentligt samtal med Sven Nilsson på Stiftsgården i Rättvik med anledning av hans 100-årsturné. Hon deltog vidare tillsammans med vår mångåriga medlem Gunilla Sternelius i radioprogrammet Kropp och själ i P1 i januari om livsberättelser.

Christian Richette har fortsatt representera föreningen i styrelsen för Oral History in Sweden (OHIS) och ingår i Migrationsscentrums arbetsgrupp för insamling av migrationsberättelser.

Vid årets slut hade vi 21 lokalombud, varav en del mycket aktiva med berättarkaféer, skrivar- och bokcirklar av olika slag. Nämnas kan att Birgit Holmgren tillsammans med Ulla Englsperger, lokalombud i Jämtland, initierade ett berättarkafé i Murjek utanför Jokkmokk för några år sedan. Det upprepas nu årligen med lokala förmågor.

Vid årsmötet den 16 mars tilldelades Tom Alandh Trampcykelpriset.

Bidraget från Statens kulturråd låg oförändrat på 70 000 kronor. Bidraget utgör, vid sidan om våra medlemsavgifter vår största inkomstkälla. För pågående antologiprojekt, som alltid finansieras separat, har vi fått, resp fått löfte om: Till Egnahemsprojektet 75 000,  från Kungliga Patriotiska sällskapet, Helge Ax:son Johnssons stiftelse och Svenska Akademien. Till Biografminnen totalt 110 000 från Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Kungliga Patriotiska sällskapet, Stockholms Arbetareinstitutsförening och Holger och Thyra Lauritzens stiftelse. ABF Stockholm och Timmermansgården har bidragit till våra berättarkaféer i Stockholm, Skarpnäcks stadsdelsnämnd till våra kaféer i Skarpnäck.

Vi fick under året ny kassör och har också under 2019 anlitat godkänd revisor.

Södertälje den 25 februari 2020

Liv i Sveriges styrelse, gm Ingrid Sjökvist, ordförande

c/o Ingrid Sjökvist                                                070-542 4207                                                          www.livisverige.org

V Kanalgatan 23                                                   Plusgiro: 33 43 96-9                info@livisverige.org

151 71 Södertälje                                                  Org nr 802010-5139                swish 1236773683