Liv i Sveriges verksamhetsplan för år 2020 

Under innevarande år ska vi:

* Ta emot minst lika många manus som under 2019 för lektörsläsning. Vi vet att minst två nya Liv i Sverigeböcker kommer ut och vi är säkra på att kunna godkänna fler för publicering.

* Fortsätta med berättarkaféer i Stockholmstrakten som tidigare och hoppas att fler nya sådana ska kunna initieras av något av våra lokalombud ute i landet.

* Färdigställa och presentera våra två påbörjade antologier, Egnahem och Biominnen, som har slutliga inskicksdatum i mars. Vi siktar på bokmässan i Göteborg.

* Ha kommit igång med våra poddinspelningar. Målet är att kontinuerligt kunna lägga ut nya sådana på vår hemsida åtminstone någon gång i månaden. Poddar är i ropet och vi ser ett värde i att kunna presentera föreningens olika aktiviteter också på det sättet.

* Genomföra ytterligare en inspirationsdag under 2020 och då på någon ort utanför Stockholm, där vi tror att våra lokalombud kan hjälpa till med upplägg, finansiering och lokal. Redan i februari genomförde vi en sådan i Stockholm, då på ABF-huset i Stockholm.

* Bli synligare. Förutom att vi deltar i bokreleaser för nya Liv i Sverigeböcker, ska vi leta efter arenor där vi passar in. Redan har vi varit på Folk o Kultur i Eskilstuna, presenterat föreningen på Åkers Runö folkhögskola och medverkat i ett seminarium om lärandet tillsammans med bl a svensk undervisningshistoria på ABF-huset i Stockholm. Vi har anmält oss till Stockholms litteraturmässa i april, också den i ABF-huset och ska eventuellt vara med på bokmässan i höst.

* Vara med på Göran Palmseminariet på Jakobsbergs folkhögskola i april och fortsätta vara delaktiga i arbetsgruppen för Göran Palmrummet.

* Fortsätta med våra kurser och framträdanden av olika slag. De etablerade rullar på och vi vet redan att flera av oss också kommer att vara aktiva i olika berättar- och skrivarsammanhang på olika ställen i landet.

* Försöka knyta några nya lokalombud till oss. Vi saknar sådana ibland annat Halland, Medelpad och Sörmland.

* Fortsätta ge ut vår uppskattade tidning. Den ska även under året komma ut med fyra nummer med lästips, skrivård, tävlingar, reportage och notiser från lokalombuden.

* Christian Richette fortsätta representera föreningen i styrelsen för Oral History in Sweden (OHIS) och ingå i Migrationsscentrums arbetsgrupp för insamling av migrationsberättelser.

* Utse nästa års trampcykelpris.

* Söka verksamhetsbidrag från Kulturrådet samt från olika finansiärer för våra pågående antologier, hos ABF respektive Skarpnäcks stadsdelsnämnd för våra berättarkaféer i Timmermansgården och Skarpnäck.

Södertälje den 25 februari 2020

Liv i Sveriges styrelse, gm Ingrid Sjökvist, ordförande