Ljuset – temat i nästa skrivtävling

Vår nästa skrivartävling har temat Ljuset. Det kändes så självklart, efter allt mörkt och tråkigt som den i skrivande stund rådande pandemin har skapat. Ljus kan komma och ljus kan försvinna. Det kan vara den sista stumpen stearinljus, en vändning i livet till det bättre eller när billyktorna kanske slocknade på en mörk skogsväg. Du får associera precis hur du vill och fritt välja form, poesi eller prosa. Det är bara att ta fram datorn eller pennan och sätta igång!

När? Senast den 22 juni 2020 vill vi ha din text.

Hur? Texten får vara max en datorskriven A4-sida lång, 12p teckenstorlek och 1,5 radavstånd. Dubbla omfånget om du skriver för hand. Du får inte ange ditt namn i textdokumentet, utan måste använda ett påhittat namn, en pseudonym.

Vad? Berätta precis vad du vill! Självupplevt eller påhittat.

Vart? Ditt bidrag lägger du som bifogat dokument i ett mejl till stefan.estby@livisverige.org. I ett annat dokument till samma adress avslöjar du vem som döljer sig bakom din pseudonym och var vi kan nå dig. Om du skickar med vanlig post adresserar du till: Liv i Sverige, c/o Stefan Estby, Katrinebergsbacken 20, 117 61 Stockholm. I samma kuvert bifogar du ett slutet kuvert med information om ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Vem? Alla intresserade, även icke medlemmar, är välkomna att skicka in bidrag.

Varför? För att vi så gärna vill läsa vad just du har att berätta. Om just din text blir en av våra tre vinnare blir den publicerad och du får en bok som tack för ditt bidrag.

Lycka till!

Juryn