Hemmavid

Skrivupprop om Dina upplevelser under vårens och sommarens ofrivilliga isolering.

Skriv till oss och berätta vad den här tiden har inneburit för Dig!

Skriv max en A4 i digital form eller 2 handskrivna sidor. Helst en mailbilaga i wordform, 12 punkter, 1½ radsteg i NTR. Alla inkommande texter skickas till Nordiska museet som samlar in texter på detta tema. Några av texterna som kommer till oss kan bli publicerade i kommande nummer av vår tidning.

Skicka till info@livisverige.org ämne: Hemmavid, eller i brevform till Liv i Sverige, Västra kanalgatan 23, 151 71 Södertälje. Skriv ”Hemmavid” på kuvertet! Senast 5 augusti.