Vår följetong är nu färdigskriven, färdigredigerad och till och med försedd med rubrik. Att vi alls vågade presentera tävlingen var modigt, tycker vi själva i redaktionsgruppen. För tänk om vi inte skulle få in några bidrag! Eller om de som kom inte skulle hålla måttet för publicering!

Inget av dessa mardrömsscenarier inträffade dock. Tvärtom har intresset varit över förväntan. Till varje nytt kapitel har vi fått mellan fyra och tio förslag som förtjust tagit del av. Intressanta vändningar, spännande möjligheter, hisnande vinklingar.

Alla inkomna förslag höll för publicering, men vi var ju tvungna att välja. Vilket var ett spännande uppdrag. För hade vi valt andra förslag hade historien tagit andra vändningar.

Vi vill tacka alla som har skickat in bidrag. I nästa nummer av vår medlemstidning presenterar vi lite närmare dem som medverkat till texten som den blev. De kommer att få en bok var med posten som tack för sin medverkan.

Liv i Sverige Redaktionen