Vill du vara med i en bokcirkel? Då är du välkommen att anmäla dig till den som Liv i Sverige drar igång senare i höst.

Det fiffiga med bokcirkeln är att den är digital, vilket gör dels att den alls kan komma igång nu under pandemin och dels att deltagare kan medverka från både Trelleborg och Korpilombolo. Samtidigt.

Vi ska läsa och prata om några av böckerna ur Liv i Sveriges bokserie. Den första blir den alldeles nya De tusen milens längtan av Christina Larsson, en berättelse om hur det kan vara att växa upp i en missionärsfamilj.

Deltagandet kostar inget och Liv i Sverige skänker de böcker som ni bestämmer er för. Däremot måste alla själva klara av att koppla upp sig på aktuell digital plattform. Mer info om detta kommer från cirkelledaren före start.

Anmälan till: info@livisverige.org senast den 15 oktober. Ange ”bokcirkel” på ämnesraden. Några dagar senare får du besked om du kommit med i cirkeln. Antalet platser är begränsat.

Cirkeln vänder sig främst till medlemmar i Liv i Sverige. Dock inte till dem som fått en bok utgiven i Liv i Sveriges bokserie. Detta för att inte begränsa cirkelns bokval.

Cirkelledare: Birgit Holmgren, Stockholm, birgit.hgren@gmail.com

Mer information: Liv i Sverige, 070-542 4207

Cirkeln genomförs i samarbete med ABF och med medel ur Göran Palm-kontot.