Att växa upp i ett hem helt utlämnad till en psykiskt sjuk ensamstående mamma, utan att någon annan vuxen griper in eller ser vad barnet utsätts för. Det är temat för Pamela Delefors självbiografi Som om jag inte borde finnas. Berättelsen är skriven ur ett barns perspektiv och skildrar författarens liv fram till 20-årsåldern i Göteborg under 1960- och 1970-talen.

Författaren vill att barn till psykiskt sjuka görs synliga och att hennes bok blir en del av detta. Det är en mörk berättelse men den inger ändå hopp. Det har gått bra för författaren.

– Vi kan alla dra lärdomar av det vi är med om. I bästa fall ger erfarenheterna oss styrka i livet, även om det under tiden det sker är plågsamt, säger Pamela Delefors.

Holger Nilén