– Jag tog en selfie där inne i Göran Palmrummet intill biblioteket. Det blev min profil tillsammans med Göran Palms porträtt, berättade Göran Greider i Höga salen på Jakobsbergs folkhögskola under Göran Palm-seminariet den 17 oktober. Inför en publik på drygt 30 personer. Efter föreläsningen fick Greider motta Göran Palm-stipendiet på 10.000 kronor.

Göran Greider är den tredje i ordningen att tilldelas Göran Palmstipendiet. 

Motiveringen till att Göran Greider fick stipendiet lyder:

”Med skarp blick följer, formar och formulerar Göran Greider samtidens stora frågor i förundrande poesi, skarpa debattinlägg och politiska kommentarer. Ett omtumlande författarskap som rymmer alla livets väsentligheter och motsägelser.”

– Utgångspunkten för dagens stipendiat är ordet självklart, menade en av stipendiekommitténs medlemmar, John Swedenmark, tidigare kulturredaktör på LO-tidningen (som 2012 bytte namn till Arbetet). Självklarhet när inget kan betvivlas och författarna uppvisar en självlysande ödmjukhet. Göran G och Göran P är båda folkbildare som står på folkets sida.

John Swedenmarks berättade om Göra Greiders breda verksamhet, som politisk kommentator i P1-programmet Gomorron världen och som krönikör i ETC och som restaurerare av fågelholkar. Göran Greider är som en svensk skrivmaskin, sa han också.

– Han möter människor på lika villkor. Han vågar visa sin osäkerhet, är generös och tydliggör att poesi och politik går att kombinera. Han har tryggheten i språket. Han appropierar språket, han gör det till sitt eget. Det är som när August Strindberg sa att ”Jag har ordet i min makt”.

– Vad är då en dikt? Ett stycke språk med mycket uppmärksamhet, som försöker få så många som möjligt att tänka över sitt perspektiv. Poesin öppnar för andra möjligheter och skapar andra självklarheter. Jag tackar orden för att orden finns, avslutade han.

Elitskidåkaren Jonas Gren

Seminariet inleddes av miljöpoeten och tidigare elitskidåkare Jonas Gren som talade under rubriken Att skriva i den palmska rytmen, vilket betyder att skriva på blankvers.

Jonas Gren torde som skidåkare ha tillbringat mycket tid i ett av de element som ingick i årets Göran Palmseminarier: Miljön, klimatet, skogen.

– Jambens rytm i Palms spår kräver hav av ensamhet, att vara i naturen, att vandra runt med texten i sin skalle. Att läsa är att rädda sig själv. Att skriva är att tala genom andra, sa Jonas Gren

Därefter berättade Johan Paulsen, författare och skådespelare, om Sit down tragedy, Göran Palms föreställning 2010 på Stockholms Stadsteater. Egentligen var det Helge Skoog som gjorde rollen, men han kunde inte komma. Det är en monolog med förskolläraren Rune som talar under temat Vår plats som art.

Skogen som plantager

Sveriges äldsta skogar finns i Skåne, berättade Eva-Lotta Hultén, författare och miljödebbatör.

Den som mest höll sig till seminariets tema Miljön, klimatet och skogen var Eva-Lotta Hultén, författare och miljödebattör. Hon berättade om att de äldsta skogarna är de 5.000-åriga ekskogarna i Skåne. Det mesta av den ursprungliga svenska skogen är nedhuggen. 92 procent av vår skog har varit kalhygge. På 1600-talet krävde malmbrytningen bränsle. Även på de numera kala klipporna i Bohuslän fanns träd, som sedan eldades upp i fyrarna. Och på 1800-talet slukade massafabrikerna virke.

– De flesta är nöjda med vårt skogsbruk. Vi anses vara så rationella och förnuftiga i Sverige. Vi planterar, röjer, gallrar och slutavverkar. Vi har omvandlat skogen till plantager. Folk blir så arga på mig när jag säger det. Vi klagar över Eucalyptusplantagerna i Latinamerika. Och vi har redan gjort på samma sätt här. Vi har dikat ur och växthusgaserna läcker ut.

Eva-Lotta Hultén berättade om hur planterad skog drabbas värre av insekter, svampangrepp, stormar, bränder och virkeskvaliteten blir sämre. Möbelindustrin måste därför köpa virke från andra länder.

– En skog är ett system med djur, svamp, maskar. Det finns de länder som talar om naturens rättigheter, precis som mänskliga rättigheter, som Nya Zeeland och Bolivia. När vi äger naturen förändras vår relation till den. Vi ser inte oss själva som en del av naturen. Kan vi bruka den utan att missbruka den? sa Eva-Lotta Hultén

Språk som inte ljuger

Så blev det till sist Göran Greiders tur. På senare tid har han mest talat om sin nya bok om Dan Andersson  Hon vars hjärta var som mitt och hans stora kärlek Märta Larsson. Men nu gällde det Göran Palm.

– Göran Palm var mer experimentell än de flesta poeter och tog sig poetisk frihet. När han en gång träffade en man, beskrev han honom så här: ”Han luktade underligt, som en hund som ätit läkerol”.

– En konstnär är en människa som aldrig skiljs från sitt språk. Palm ägnade sig mycket åt språkkritik, som i Indoktrineringen i Sverige (1968). Att hitta det språk som inte ljuger.”Lär dig slavarnas språk. Det enda som inte dör ut”, konstaterade han.

– Jag sörjer att ordet samhällsdebattör fått likhetstecken med TV-soffa. De verkliga eller sanna debatterna genomförs på busshållplatsen, på förskolorna och arbetsplatserna.

Inför att Palm skulle arbeta på LMs fabriksgolv i Midsommarkransen tackade han nej till alla TV-framträdanden Det var hans förberedelse inför det som sedan resulterade i Ett år på LM (1972) och Bokslut från LM (1974). Han talade då om att ”det finns dom som dödar folk i Vietnam och det finns dom som dödar orden i Sverige”.

Hjulförsedda torp

– Göran Palms samhällskritik var verklighetsbilder som staplades på varandra. Som en kartong legobitar som hälldes över en. Ett svenskt sunt förnuft. I sin Ett år på LM ställde han frågan: Vem är intellektuell? Svaret var: en självständig person som aktivt förstår. Världen är för djävlig men förklarbar!

– Poesi förknippas ofta med själsligt lidande. Ibland säger folk till mig att jag verkar vara alldeles för glad för att kunna skriva dikter.

Palm blev aldrig på dåligt humör, gnällde aldrig. Han beskrev Sverige som en uteliggare i en sliten rock på en parkbänk. Rockens fickor var så djupa att han hade Stockholm i den ena och Göteborg i den andra. Och Vättern blev en spritbutelj i innerfickan.

– Göran Palm hade roligt när han skrev. Ordet husvagn passade inte för blankvers, i stället blev det hjulförsedda torp. Och i stället för läckande oljetankers blev det inkontinenta.

Text och bild: HOLGER NILÉN

Göra Palm-stipendiet på 10.000 kronor delas ut årligen till en grupp, person eller organisation som arbetar i Göra Palms anda. Styrelsen på Jakobsbergs folkhögskola utser en stipendiat på förslag av en Göran Palm-kommitté bestående av representanter för familjen Palm, föreningen Liv i Sverige, Jakobsbergs folkhögskola och Sveriges Författarförbund. I år blev det för tredje gången. Tidigare stipendiater är poeten Bengt Berg och författaren Susanna Alakoski.