Den 20 mars hade vi vårt första digitala årsmöte. Förra året hann vi med att träffas fysiskt trots att vi visste att pandemin hotade. I år fick vi träffas i form av rutor på en skärm, 18 medlemmar visade sina ansikten under eftermiddagen.

Kenneth Abrahamsson agerade mötesordförande och valberedning under mötesdelen och sade att han gladdes åt att arbeta med en frisk styrelse som även under detta verksamhetsår kommer att bestå av Ingrid Sjökvist, ordförande, Pelle Olsson, sekreterare och Gunilla Larsson, kassör. Ledamöterna Märtha Lilja, Holger Nilén, Christian Richette och Stefan Estby finns också kvar. Årsavgiften på 250 kr beslutades vara oförändrad. Med anledning av den pågående pandemin delades inget trampcykelpris ut detta år.

Andra delen av mötet bestod av en intervju utförd av Holger Nilén och presentation av föreningens senaste och kommande böcker. Intervjun, som gjordes med fyra kvinnor: Christina Lundquist, Åsa Franzén, May Ann Ramsay och Raija Kemppainen, som samarbetat i flera år och bland annat givit ut en gemensam bok, Fyra kvinnor skriver, handlade just om det.

De böcker som presenterades var Som om jag inte borde finnas av Pamela Delefors, Inför Gud och kniven är vi alla lika av Henrik Bergendahl och Livet öppnar dörrar, men du måste själv gå in av Britta Kasholm Tengve samt antologin Biominnen. Några ord nämndes också om den kommande Egnahemsantologin som är under utarbetande.

STEFAN ESTBY

Boken Fyra kvinnor skriver kan beställas hos Christina Lundquist, lundquist.christina@telia.com Liv i Sveriges medlemmar får rabatt.