Styrelsen bestod under 2020 av Stefan Esbty, Märtha Lilja, Holger Nilén, Pelle Olsson (ständig sekreterare), Christian Richette, Ingrid Sjökvist (ordförande) och Gunilla Larsson (kassör).

79 nya medlemmar kunde vi hälsa välkomna under året och vid årsskfitet var vi 776, en handfull fler än ett år tidigare.

Styrelsen har sammanträtt 9 gånger utöver årsmötet i mars. 6 av dessa möten har hållits digitalt med hjälp av Zoom. Under sammanträdena har cirka 120 manus diskuteras (ett fyrtiotal fler än 2019), en del av dem flera gånger. Fem av de texter vi arbetat med under året har vi rekommenderat för utgivning.

Två nya livsberättelser kom ut i vår bokserie. I tidsföljd följande: Henrik Bergendahls Inför Gud och kniven är vi alla lika, Vulcan förlag och Pamela Delefors Som om jag inte borde finnas, Migra förlag. Därutöver Biominnen, antologin med Holger Nilén som redaktör, Migra förlag.

Arbetet med Egnahemsberättelser har fortgått och ytterligare en antologi initierats med berättelser av finska krigsbarn. Sammanlagt kunde vi den 31 december stoltsera med totalt 159 titlar i Liv i Sveriges bokserie, varav 79 slutsålda.

Vi fortsätter skänka ett ex av vare ny titel till Göran Palm-rummet på Jakobsbergs folkhögskola. Där anordnades i oktober ett seminarium, där Göran Greider fick ta emot årets Göran Palm-stipendium. I arbetsgruppen på folkhögskolan ingår Liv i Sveriges ordförande.

Vår uppskattade medlemstidning kom ut med fyra nummer och hemsidan gavs en ansiktslyftning med bland annat nya foton. Arbetet med den planerade podden fortskred. Vi deltog tillsammans med Migra förlag i Folk och Kultur i Eskilstuna i februari med monter och seminarium. Vi genomförde en fulltecknad inspirationsdag i ABF-huset i februari, där Ingrid Sjökvist och Pelle Olsson från Liv i Sverige samt röstpedagogen Eva Lagerheim höll workshops och Christina Larsson berättade om sin LiS-bok De tusen milens längtan från 2019.

Fem fysiska berättarkaféer på Timmermansgården i Stockholm hann vi med innan pandemin satte stopp. Med Pelle Olsson, Gunnar Thorsell och Ingrid Sjökvist som ordfördelare. Därutöver ett i Skarpnäck med Birgit Holmgren, ett inomhus och ett utomhus i Trångsund med Jan Holm i samarbete med Amarillis hembygdsförening och flera på finska med vår medlem Kerttu Jokela runt om i Stockholmstrakten.

Pandemin födde nya aktiviteter: Vi har samlat in texter om coronatiden, vilka så småningom ska tillställas Nordiska museets samlingar. Vi har genomfört en stafett-skrivartävling på temat Följetong på nätet. Resultatet publicerades också i decembernumret av vår tidning och kommer att läsas in på vår podd. Vi har startat en digital bokcirkel med deltagare från flera delar av landet som läser utgivna LiS-böcker och vi har bjudit in till digitalt berättarkafé, kallat Berättarväven.

Pelle Olsson har härutöver också hållit och medverkat i flera berättararrangemang av olika slag runt om i landet, bland annat på stadsmuseum i Stockholm, i Växjö tillsammans med Berättarnätet Kronoberg, hos Ny Gemenskap i Korskyrkan i Stockholm, i Sommarberättande  på flera ställen i Småland. Han har deltagit i digitalt julberättande i Klavreström tillsammans med Uppvidinge konst- och kulturförening och lett en digital skrivarträff med Marieborgs folkhögskola.

Ingrid Sjökvist har pratat om självbiografiskt skrivande med seniorelever på Åkers Runö folkhögskola och hållit i fördjupningskursen på Bergslagens folkhögskola i Norberg. Hon medverkade i Föreningen för folkbildningsforsknings årsbok med en text om Liv i Sverige och i ett digitalt kafésamtal om självbiografiskt skrivande, arrangerat av företaget Humactify. Hon har också tillsammans med Stefan Estby medverkat i ett seminarium i ABF-huset i Stockholm på temat Lärdomar av livet som pedagog, med Kenneth Abrahamsson som moderator.

Christian Richette har fortsatt representera föreningen i styrelsen för Oral History in Sweden (OHIS) och ingår i Mångkulturellt centrums arbetsgrupp för insamling av migrationsberättelser.

Holger Nilén har varit skrivarcoach till tre lovande manus som vi därmed hoppas kunna godkänna för publicering.

Vid årets slut hade vi 20 lokalombud. En del mycket aktiva med berättarkaféer, skrivar- och bokcirklar av olika slag.

Vid årsmötet den 14 mars tilldelades Ulla Englsperger i Östersund Trampcykelplaketten.

Bidraget från Statens kulturråd låg på 69 300 kr, en marginell sänkning från året tidigare. Bidraget utgör, vid sidan om våra medlemsavgifter vår största inkomstkälla. Vid årsmötet beslutadses om en avgiftshöjning från och med 2021 med 50 till 250 kronor. För de under året pågende projekten har vi fått, respektive fått löfte om: Till Egnahemsprojektet 75 000 från Kungliga Patriotiska sällskapet, Helge Ax:son Johnssons stiftelse och Svenska Akademin. Till Biominnen totalt 110 000 från Helge Ax:son Johnssons stiftelse, Kungliga Patriotiska sällskapet, Stockholms Arbetareinstitutsförening och Holger och Thyra Lauritzens stiftelse. ABF och Timmermansgården har bidragit till våra berättarkaféer i Stockholm. Skarpnäcks stadsdelsnämnd till kaféet i Skarpnäck.

Hittills av föreningen använd kontorsplats är uppsagd och lagerlokal preliminärbokad för behov från och med 2021.

Södertälje den 28 januari 2021

Liv i Sveriges styrelse, gm Ingrid Sjökvist, ordförande