Under år 2021 ska vi:

Fortsätta med vår ordinarie verksamhet enligt tidigare:

Läsa manus och anordna berättarkaféer. Komma ut med medlemstidningen. Delta i bokreleaser. Utse nästa års Trampcykelvinnare. Vara med i arbetsgruppen för Göran Palm-rummet på Jakobsbergs folkhögskola. Representeras i styrelsen för Oral History in Sweden (OHIS) och ingå i Migrationscentrums arbetsgrupp för insamlandet av migrationsberättelser.

Detta gäller därutöver för år 2021:

* Färdigställa och presentera antologin om Egna hem.

* Release irl av Biominnen + Egna hem

* Påbörja en ny antologi med röster från finska krigsbarn och deras barn. I samarbete med författaren Susanna Alakoski.

* Påbörja arbetet med en bok till 40-årsjubileet 2022

*Få snurr på podden och fylla på med material minst någon gång i månaden.

*Genomföra ytterligare en inspirationsdag under hösten 2021, gärna utanför Storstockholm.

* Ev fler bokcirklar med böcker ur vår egen bokserie

*Ev fler digitala berättarkaféer

*Undersöka möjligheten att synas på fler sociala medier

* Organisera ny Skriv ditt liv-kurs i Stockholm från hösten i samarbete med Timmermansgården och NBV.

* Knyta fler lokalombud till oss.

* Berättarfestival med livsberättelser som tema i höst

* Besöka och skriva till folkhögskolor med skrivarlinjer och erbjuda besök och/eller några timmars skrivarverkstad.

* Kontakta pensionärstidningar för reportage samt övrig media.

* Kontakta skrivarklubbar för ev besök.

*Hyra litet förråd för aktivt LiS-(arbets)material, då nuvarande försvinner.

Därutöver:

*Följer vi GDPR-lagens riktlinjer genom att samla endast relevanta uppgifter om våra medlemmar i vårt medlemsregister: namn och kontaktuppgifter samt datum för inbetalda årsavgifter och ev påminnelser. Uppgifterna lämnas inte vidare till någon utanför styrelsen och hanteras av få personer.

*Arbetar vi för att människor oavsett ålder, kön, könsidentitet och -uttryck, etnisk eller social tillhörighet, fysisk eller psykisk situation ska ha möjlighet att delta i föreningens verksamheter. Vi samarbetar så långt möjligt bara med medarrangörer vars lokaler inte utesluter medverkan av människor med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

*Följer vi lagar och myndighetskrav vid inköp av produkter och tjänster till föreningen vad beträffar miljöhänsyn. Vid resor används allmänna färdmedel eller samåkning när detta är möjligt.

Södertälje den 20 februari 2021

Liv i Sveriges styrelse, gm Ingrid Sjökvist, ordförande