För första gången arrangerade Liv i Sverige ett möte med våra lokala ombud. Ett digitalt möte med hjälp av zoom. Av totalt 20 ombud deltog sex, hälften från Norrland: Mina Widding (Västerbotten), Ulla Brännström Englsperger (Jämtland) och Bror Kajsajuntti (Norrbotten). De andra tre var: Majvi Holm (Skåne), Lars-Erik Strand (Småland, Jönköpings län) och Gun Berger (Värmland).

Från Liv i Sveriges styrelse deltog ordföranden Ingrid Sjökvist, sekreteraren Pelle Olsson, som också är lokalombud för Småland (Kalmar och Kronobergs län), Christian Richette, Stefan Estby och Holger Nilén.

Under mötet berättade styrelsen om nya projekt som är på gång: en skrift inför organisationens 40-årsjubileum 2022 och den kommande antologin om Egna hem, som är under utarbetande.

Flera idéer om hur Liv i Sverige ska göra sig ännu mera känt och få fler medlemmar diskuterades. För närvarande har organisationen drygt 800 medlemmar.

Alla deltagande lokalombud ville gärna ha fler möten i framtiden, ett förslag var ett möte i halvåret.

Holger Nilén