Nästa år fyller föreningen Liv i Sverige 40 år. Det firar vi med att ge ut en bok med fyrtio nyskrivna texter. I den har du möjlighet att få vara med.

Vi efterlyser korta livsberättelser på temat Plantera där du står. Hur är livet just nu? Hur var tiden hit? Vad tänker du om framtiden? Samma frågor ställer vi oss själva till föreningen: Var står vi nu? Hur ser vår historia ut och vad tror vi om det som ligger framför oss?

Mejla din text till info@livisverige.org och skriv Plantera där du står i ämnesraden. Glöm inte bort att berätta vem du är och var vi kan nå dig.

Senast 31 augusti vill vi ha ditt bidrag det får vara hur kort som helst, men max 4 A4-sidor långt, 12 p teckenstorlek, 1,5 radavstånd, skrivet i Times eller likvärdigt typsnitt. Du som skriver för hand kan räkna med det dubbla omfånget.

Du kan också posta ditt bidrag: till: Liv i Sverige, c/o Ingrid Sjökvist, Västra Kanalgatan 23, 151 71 Södertälje.

Den färdiga boken presenteras vid vårt födelsedagsfirande i Stockholm i mars 2022. Medverkande i boken får 2 ex var som tack. Liv i Sverige förbehåller sig rätten att använda publicerade texter eller delar av dem i andra sammanhang inom vår verksamhet.

Frågor besvaras av Ingrid Sjökvist, ingrid.sjokvist@livisverige.org, 070-542 4207.

Välkommen!