Motion till årsmötet 2022 i föreningen Liv i Sverige

Medlemmar från Folkrörelsernas Sverige tappar mark. Kommersiella företag har erövrat ”medlemskap” och gjort det till ett falskt, oerhört lönsamt koncept att tjäna pengar på.

Förändringar sker ofta omärkligt i små steg men får stora effekter på sikt. Det är därför dags att titta närmare på vad som händer just i vår förening, Liv i Sverige, som med grundaren Göran Palms demokratiska tankar ”Varje liv är värt att skildra” är en äkta del av Folkrörelse-Sverige – ett arv att vara stolt över.

Att vem som helst numera inbjuds till tävlan i vår förening för att konkurrera med medlemmar och ta redaktionens tid och kraft finner jag märkligt.

Vår förenings målsättning är att bidra till medlemmarnas utveckling och redan detta ställer höga krav på redaktionsmedlemmarna när det gäller inskickade bidrag och bokmanus.

Föreningens medlemmar bor utspridda över Sverige och har genom pandemin blivit vana vid nätbaserade möten och årsmöten i andra föreningar. Detta bör beaktas även i LiS.

Jag yrkar därför

1.att redaktionen inriktar sig på att utveckla enbart medlemmar genom feed-back,

2. att tillträde till föreningens eventuella tävlingar endast görs tillgängliga för föreningens betalande medlemmar,

3. att medlemmar uppmuntras och påminns om att bidra efter förmåga till föreningen och på vilka sätt det kan ske, först och främst genom fler medlemskap,

4. att tilltalet i tidningen blir ”medlem/medlemmar”; inte ”läsare”,

5. att föreningens ledning på nytt undersöker möjligheterna och vidtar åtgärder så att modern nätbaserad teknik kan användas i lämplig lokal, eftersom nuvarande lokal efter undersökning visat sig olämplig,

6. att årsmötet utser grupp som komplettering till föreningens ledning för nätbaserad teknik,

7. att gruppen arbetar för att installerad teknik kommer att fungera senast vid nästa årsmöte och

8. att av årsmötet antagna beslut enligt denna motion, där det befinns lämpligt, förs in i stadgarna.

Nyköping 2022-02-21

Gunilla Lysell

0155-28 75 41

gunillalysell@gmail.com