Föreningen Liv i Sverige
Org.nr 802010-5139
Resultaträkning 2021
2020-01-012021-01-01
Intäkter2020-12-312021-12-31
Anslag Kulturrådet69 30075 000
Anslag ABF21000
Anslag övriga104 07034 513
Medlemsavgifter119 499121 756
Gåvor8 3054 095
Bokförsäljning9 52213 112
Övriga intäkter21 49511 900
Räntor1 1281 163
Summa intäkter335 419261 539
 
Kostnader
Arvoden inkl soc.avg 
exkl tidningen96 28296 005
Administration141 86178 932
Bokinköp2 2300
Medlemstidningen
Arvoden inkl soc.avg18 24415 845
Tryck o porto81 91260 837
Summa kostnader340 529251 619
Årets resultat-5 1109 920
Signaturer
_______________________________________________________________________
Styrelsen
_______________________________________________________________________
Revisorer