Ordförande – ettårsmandat, omval Ingrid Sjökvist
Ledamöter – omval tvåårsmandat Märtha Lilja, Holger Nilén och Pelle Olsson
Ledamot/kassör – omval ettårsmandat Gunilla Larsson
Ledamöter – valda på tvåårsmandat till 2023 Stefan Estby och Christian Richette
Ledamot – nyval på tvåårsmandat  Gunnel Ottenby
Godkänd revisor – ettårsmandat, omval Carina Hedrum  kontaktas av LiS
Föreningsrevisor – ettårsmandat, nyval Birgit Holmgren
Internrevisor, suppleant – ettårsmandat Alf Ödlund

Stockholm i mars  2022

Kenneth Abrahamsson och Gunilla Dykhoff Sternelius, valberedare