Liv i Sveriges verksamhetsberättelse för år 2021

Styrelsen bestod under 2021 av Stefan Estby, Märtha Lilja, Holger Nilén, Pelle Olsson (ständig sekreterare), Christian Richette, Ingrid Sjökvist (ordförande) och Gunilla Larsson (kassör).

78 nya medlemmar kunde vi hälsa välkomna under året och vid årsskfitet var vi 740.

Styrelsen har sammanträtt 11gånger utöver årsmötet i mars. 8 av dessa möten har hållits digitalt med hjälp av Zoom. Under sammanträdena har drygt 90 manus diskuterats, en del av dem flera gånger. Sex av de texter vi arbetat med under året har vi rekommenderat för utgivning.

Två nya livsberättelser kom ut i vår bokserie: Livet öppnar dörrar, men man måste själv gå in av Britta Kasholm Tengve, Vulkan förlag och Skiner solen alltid hos mormor? av Majvi Holm, Tegar förlag. Samt Gunilla Lundgrens Rinkeby, världens torg, Dokument Press, som också ingår i vår bokserie.

Vår antologi Egna hem, Migra förlag, publicerades, men lanseringen fick av pandemiskäl skjutas upp till innevarande år.

Finansieringen av vår kommande och planerade antologi med finska krigsbarn och deras ättlingar har fortsatt. Den kommer att förläggas av Ordfront förlag.

Sammanlagt kunde vi den 31 december stoltsera med totalt 163 titlar i Liv i Sveriges bokserie, varav 92 slutsålda.

Vi fortsätter att skänka ett ex av varje ny titel till Göran Palm-rummet på Jakobsbergs folkhögskola. Där anordnades i oktober ett seminarium på temat Sverigebilden, där författaren Marit Kapla fick ta emot årets Göran Palm-stipendium. I arbetsgruppen på folkhögskolan ingår Liv i Sveriges ordförande.

Vår uppskattade medlemstidning kom ut med fyra nummer.

8 berättarkaféer har vi hållit i Stockholm, varav 5 digitalt och 3 på plats på Timmermansgården. Med Pelle Olsson, Gunnar Thorsell och Ingrid Sjökvist som ordfördelare. Därutöver på finska med vår medlem Kerttu Jokela, i Kista, Blackeberg och Handen samt vid Sverigefinska bokmässan i november, där hon också informerade om Liv i Sverige. 

Pelle Olsson har härutöver hållit och medverkat i flera berättararrangemang av olika slag runt om i landet. Här ett axplock: Hållit digital Skriv dit liv-kurs för Marieborgs folkhögskola och berättarkurs för gymnasieelever i Simrishamn. Framträtt på flera olika platser i Småland  i programmet Sommar i Sagobygden och på Ljungby berättarfestival, varit med på berättarkvällar på Café Fontaine i Växjö, berättarkvällarna på Stockholms stadsmuseum, ett digitalt berättarkafé för Studiefrämjandet i Sörmland, hos HRF (Hörselskadades Riksförbund) i Småland, på Ny gemenskaps kafé för hemlösa i Stockholm och i Överenhörna bygdegård. Han deltog också i Kungsörs berättarfestival med flera program.

Ingrid Sjökvist har hållet berättarkafé på Västerås folkhögskola i Norberg, där hon också lett  en fördjupningskurs på temat Skriv ditt liv, medverkat med skrivarverkstad på dels Åkers Runö folkhögskola i Stockholm och dels digitalt på Geijersskolan i Ransäter.

Stefan Estby har hållit skrivarcirkel i Stockholm i samarbete med Timmermansgården och Studieförbundet NBV.

Pandemin födde nya aktiviteter: Bland annat har vi samlat våra lokaliombud till gemensat digitalt samtal, vilket gav blodad tand. Vi har anordnat två ytterligare berättarkaféer på nätet, då med deltagare från hela landet. Vår digitala bokcirkel, som ägnat sig helt åt Liv i Sverige-böcker, avslutades under året och den likaså digiatala Berättarväven på vår hemsida initierades. På hemsidan invigde vi vår podd med en av vår medlem Margareta Lithén inläst följetong, som annonserats ut som tävling i vår tidning. Vårt upprop på temat Hemmavid, för coronatexter avslutades med över 30 bidrag, som nu ska lämnas över till Nordiska museet.

Vid årets slut hade vi 20 lokalombud. En del mycket aktiva med berättarkaféer, skrivar- och bokcirklar av olika slag.

Årsmötet hölls digitalt i april och vi beslutade att inte utse någon Trampcykelvinnare 2021.

Bidraget från Statens kulturråd låg på 75 000 kr. Det utgör, vid sidan om våra medlemsavgifter vår största inkomstkälla. För de pågende projekten fick vi under året, respektive fick löfte om:

50 000 från Centralförbundet för socialt arbete, 30 000 från Svenska Akademien och 30 000 från Gustav VI Adolfs fond för svenk kultur till vår kommande antologi med finska krigsbarn och deras ättlingar:

15 000 från Stockholms Arbetareinstitutsförening till vår jubileumsbok och

25 000 från Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur till Egnahemsboken.

ABF och Timmermansgården har bidragit till våra berättarkaféer i Stockholm.

Södertälje den 8 mars 2022

Liv i Sveriges styrelse, gm Ingrid Sjökvist, ordförande