Liv i Sveriges verksamhetsplan för år 2022

Under år 2022 ska vi:

Fortsätta med vår ordinarie verksamhet enligt tidigare:

Läsa manus och anordna berättarkaféer. Komma ut med medlemstidningen. Delta i bokreleaser av titlar i vår bokserie. Utse nästa års Trampcykelvinnare. Fortsätta med våra etablerade och nya kurser. Fortsätta med påbörjade antologier. Vara med i arbetsgruppen för Göran Palm-rummet och -seminariet på Jakobsbergs folkhögskola samt representeras i styrelsen för Oral History in Sweden (OHIS).

Detta gäller därutöver för år 2022:

* Fullfölja arbetet med en ny antologi med röster från finska krigsbarn och deras ättlingar. I samarbete med författaren Susanna Alakoski och bokförlaget Ordfront.

* Presentera vår antologi (Plantera där du står) till 40-årsjubileet i mars 2022.

* Ev påbörja ytterligare någon antologi.

* Få snurr på podden och fylla på med material minst någon gång i månaden.

* Genomföra ytterligare minst en inspirationsdag, gärna utanför Storstockholm.

* Fortsätta diskutera ev samarbete med Studiefrämjandet i Sörmland om en satsning på berättandet där.

* Uppta diskussioner med Nordiska museet om samarbete vad gäller insamling och digital publicering av livsberättelser på våra respektive plattformar.

* Ev anordna fler digitala berättarkaféer

* Organisera ytterligare åtminstone en termin av den nystartade Skriv ditt liv-kursen i Stockholm i samarbete med Timmermansgården och NBV.

* Knyta fler lokalombud till oss.

* Besöka och fortsätta kontakta folkhögskolor med skrivarlinjer och erbjuda besök och/eller några timmars skrivarverkstad.

* Kontakta skrivarklubbar för ev besök.

Därutöver:

*Följer vi GDPR-lagens riktlinjer genom att samla endast relevanta uppgifter om våra medlemmar i vårt medlemsregister: namn och kontaktuppgifter samt datum för inbetalda årsavgifter och ev påminnelser. Uppgifterna lämnas inte vidare till någon utanför styrelsen och hanteras av få personer.

*Arbetar vi för att människor oavsett ålder, kön, könsidentitet och -uttryck, etnisk eller social tillhörighet, fysisk eller psykisk situation ska ha möjlighet att delta i föreningens verksamheter. Vi samarbetar så långt möjligt bara med medarrangörer vars lokaler inte utesluter medverkan av människor med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

*Följer vi lagar och myndighetskrav vid inköp av produkter och tjänster till föreningen vad beträffar miljöhänsyn. Vid resor används allmänna färdmedel eller samåkning när detta är möjligt.

Södertälje den 26 oktober 2021

Liv i Sveriges styrelse, gm Ingrid Sjökvist, ordförande