Liv i Sveriges styrelse har beslutat att ge 2022 års Trampcykelpris till radiojournalisten och producenten Ola Hemström från Odensjö i Småland. Motiveringen lyder:

Ola Hemström uppmärksammas för sitt mångåriga arbete med att lyfta fram också okända människors livsberättelser, företrädesvis från landsbygden. Han har genom åren fått många människor, som annars inte uppmärksammats, att berätta om avgörande ögonblick ur sina liv. Som i dokumentärserien om stormen Gudrun och i Hembygdspodden, med livsberättelser från den egna hembygden.

De inspelade samtalen bidrar också förtjänstfullt till att lyfta fram det talade ordets många kvaliteter, som tonfall, röstläge och engagemang.