Finska krigens ättlingar

Ännu några dagar kvar!

Du som var ett av de finska krigsbarnen

under krigsåren – skriv till oss berätta

din historia. Likaså du som är barn

eller barnbarn till någon som var det.

Kanske blir det just din berättelse som

väljs ut till den bok på detta tema som

kommer ut i början av nästa år.

Sista dag för deltagande är 15 mars.

Se vårt skrivupprop i förra tidningen

eller på vår hemsida.

Skicka till: Liv i Sverige, c/o Ingrid

Sjökvist, Karlbergastigen 10, 151 56

Södertälje, eller info@livisverige.org.

Frågor: 070-542 42 07