Resultaträkning 2022 
 
 
 
2021-01-012022-01-01 
Intäkter2021-12-312022-12-31 
 
Anslag Kulturrådet75 00080 860 
Anslag ABF02 400 
Anslag övriga34 513171 974 
Medlemsavgifter121 75688 898 
Gåvor4 0956 428 
Bokförsäljning13 11218 839 
Övriga intäkter11 90012 560 
Räntor1 1632 222 
Summa intäkter261 539384 181 
 
   
 
Kostnader 
Arvoden inkl soc.avg 
exkl tidningen96 005108 694 
Administration78 932200 143 
Bokinköp02 469 
Medlemstidningen 
Arvoden inkl soc.avg15 84512 563 
Tryck o porto60 83761 828 
Summa kostnader251 619385 697 
 
Årets resultat920   –  1 516 
 
 
 
Signaturer 
 
_______________________________________________________________________
Styrelsen 
 
_______________________________________________________________________
Revisorer