Valberedningens förslag 2023

Ordförande – ettårsmandat, omvalIngrid Sjökvist
Ledamöter – omval tvåårsmandat till 2025Stefan Estby och Christian Richette
Ledamot/kassör – omval ettårsmandatGunilla Larsson
Ledamöter – valda på tvåårsmandat till 2024Märtha Lilja, Holger Nilén, Pelle Olsson och Gunnel Ottenby  
Godkänd revisor – ettårsmandat, omvalCarina Hedrum  kontaktas av LiS    
Föreningsrevisor – ettårsmandat, omvalBirgit Holmgren
Internrevisor, suppleant –ettårsmandat, nyvalAlf Ödlund
  

Stockholm i mars 2023

Kenneth Abrahamsson och Gunilla Dykhoff Sternelius, valberedare