Liv i Sveriges verksamhetsberättelse för år 2022

Styrelsen bestod under 2022 av Stefan Estby, Märtha Lilja, Holger Nilén, Pelle Olsson (ständig sekreterare), Gunnel Ottenby, Christian Richette, Ingrid Sjökvist (ordförande) och Gunilla Larsson (kassör).

Drygt 60 nya medlemmar kunde vi hälsa välkomna under året och vid årsskfitet var vi 703. Vid årsskiftet ett år tidigare var vi 740. Styrelsen har utöver årsmötet sammanträtt 8 gånger, varav en gång digitalt. Under sammanträdena har drygt 80 manus diskuterats, en del av dem flera gånger. Inte mindre än åtta av de texter vi arbetat med under året har vi kunnat rekommendera för utgivning.

Fyra nya livsberättelser kom ut i vår bokserie: Birgitta Frostins Lydnad uppror, Visto förlag. Eva Rehbinders Rapport från ett liv på övertid, Vulkan förlag samt Sunne Fredenbergs Att utmana en snögrotta, Visto förlag.

Därutöver vår 40 års jubileumsbok, antologin med 40 olika texter Plantera där du står, Migra förlag. Samt antologin Egna hem, Migra förlag, som visserligen blev klar 2021, men av pandemiskäl presenterades först 2022.

Finansieringen av vår kommande och planerade antologi De finska krigens ättlingar har fortsatt. Den förläggs av Ordfront förlag och kommer ut i början av 2024.

Sammanlagt fanns den 31 december totalt 167 titlar i Liv i Sveriges bokserie, varav 92 slutsålda.

Vi fortsätter att skänka ett ex av varje ny titel till Göran Palmrummet på Jakobsbergs folkhögskola. Där anordnades i oktober ett seminarium på temat Sverigebilden, där romanserietecknaren Mats Jonsson fick ta emot årets Göran Palmstipendium. I arbetsgruppen på folkhögskolan ingår Liv i Sveriges ordförande.

Vår uppskattade medlemstidning kom ut med fyra nummer.

8 berättarkaféer har vi hållit i Stockholm. Med Pelle Olsson, Gunnar Thorsell och Ingrid Sjökvist som alternerande ordfördelare. Därutöver på finska med vår medlem Kerttu Jokela vid ett 25-tal tillfällen på flera ställen i Stockholmsregionen samt på flera ställen ute i landet med flera av våra lokalombud som ordfördelare.

Pelle Olsson har också hållit och medverkat i flera övriga berättararrangemang av olika slag runt om i landet. Här ett axplock: På Stadsmuseet och ABF-huset i Stockholm, i Växjö, Alvesta och Älmhult. I Upplands Bro, på Oaxen, i Stoby bygdegård i Hässleholm, i Odensjö och Skellefteå, Ljungby, Bredäng, Spånga och Rågsved.

Ingrid Sjökvist har lett  en fördjupningskurs på temat Skriv ditt liv vid Västerås folkhögskola i Norberg och där hållit i en beättarkväll, samt medverkat med digital skrivarverkstad på Åkers Runö folkhögskola.

Stefan Estby har hållit skrivarcirkel i Stockholm i samarbete med Timmermansgården och Studieförbundet NBV och Holger Nilén en Skriv ditt liv-kurs på Senioruniversitetet i Stockholm.

Vi har deltagit i Stockholms längsta bokbord och vid Bokfestivalen i Karlstad samt planerat en inspirationsdag i Västerås februari 2023. Vi har påbörjat arbetet med vår podd, med bland annat en musikvinjett av musikern och kompositören Olof Näslund i Södertälje. Samtal med Nordiska museet om framtida samarbete för digital publicering av livsberättelser fortskrider.

Vid årets slut hade vi 21 lokalombud. En del mycket aktiva med berättarkaféer, skrivar- och bokcirklar av olika slag. I september samlade vi en del av dem till gemensam digital och upppskattad träff.

Vid årsmötet i mars tilldelades radiojournalisten Ola Hemström Trampcykelpriset år 2022.

Bidraget från Statens kulturråd för 2022 låg på 75 000 kr + 5 860 i engångs pandemistöd. Kulturrådsstödet utgör, vid sidan om våra medlemsavgifter vår största inkomstkälla. För de pågende projekten fick vi under året, respektive fick löfte om: till Egna hem: 25 000 från Längmanska kulturfonden. Till De finska krigens ättlingar: 50 000 från från Helge Ax:son Johnssons stiftelse och 30 000 från Längmanska kulturfonden. ABF och Timmermansgården har bidragit till våra berättarkaféer i Stockholm.


Södertälje den 24 januari 2023

Liv i Sveriges styrelse, gm Ingrid Sjökvist, ordförande