Var med och skriv historia!

Den 24 oktober. Lägg datumet på minnet och kom ihåg vad du gjorde och tänkte då. Det vill nämligen Nordiska museet veta.

1973 samlade de in minnen på samma sätt, från en enda dag, från hela svenska folket. Nu är det dags igen. Både berättelser och bilder vill de ha. Man kan skicka in antingen digitalt eller med vanlig post. Ända till den 24 november.

För att delta digitalt klickar man in på sidan: https://minnen.se/tema/24-oktober-2023

Där kommer det att finnas en röd knapp som heter ”Lämna minne” när insamlingen har öppnat, vilket sker den 24 oktober. Då kommer man till ett formulär där man kan skriva, ladda upp bilder och svara på frågorna som ställs.

Den som hellre använder den vanliga postgången lägger sitt bidrag i kuvert och adresserar till:
Nordiska museet, John Högström

Djurgårdsvägen 6-16

115 93 Stockholm

Lycka till!