Ett hav emellan – De finska krigens barn berättar. Så heter antologin som vi arbetat med en tid och som ges ut av Ordfront förlag och som nu är klar. En intressant och viktig bok med ett femtiotal röster från finska krigsbarn och deras närstående.

Den finns tillgänglig i bokhandeln från den 31 mars och presenteras vid en release i Stockholm i april, då bland annat några av bokens medverkande framträder.

I arbetsgruppen har ingått författaren Susanna Alakoski, tillika idégivare, undertecknad redaktör och projektledare samt Holger Nilén och Christian Richette från Liv i Sveriges styrelse.

Releasen är öppen för alla intresserade. Tillträde ges i mån av plats. Bokens medverkande och övriga som skickat in sina berättelser har företräde.

Anmälan krävs och ska vara gjord senast den 15 april till info@livisverige.org alt Liv i Sverige, Karlbergastigen 10, 151 56 Södertälje eller till Ingrid Sjökvist 070-542 4207.

Plats: Ersta terass, Erstagatan 1 N, Stockholm

Tid: onsdag 24 april 16.30-ca 19.30

Deltagandet kostar ingenting.

Boken säljs på plats för 200 kronor, releasepris.

Medverkande får två gratisex var.

Välkomna!

Arbetsgruppen gm

Ingrid Sjökvist