Från isvak till robofold

”Kvinnor, arbete och tvätt under 100 år” är underrubriken på denna personliga intervjubok med sju sakkunniga tvätterskor landet runt. ”Robofold” är en robot som kan vika tvätt.