Gurkstadens dotter

165 kr

Författaren växte upp i Västerås, med en psykiskt sjuk mor och en mycket frånvarande far. Hon och hennes bror fick i mycket klara sig själva och det höll på att gå illa flera gånger. Boken genomsyras av författarens längtan efter sin far, som kunde vara riktigt elak men som gav henne kärleken till friluftsliv. Boken omfattar tiden fram till hennes första giftermål.

Birgitta Manners Stålhammar
Faun förlag 2015
165 kr, 150 medlem