Jag har mitt människovärde

50 kr

Varför gifter sig döttrar till en auktoritär far som de fruktar med likadana män? Om det sociala arvets genomslagskraft.