Varje liv är värt att skildra!

40 kr

En behändig lathund för levnadsskildrare byggd på många års läsning av självbiografier insända till Liv i Sverige.