Egna hem

Egnahemsbyggandet var en folkrörelse i stora delar av landet.
Tänkt som en möjlighet för skötsamma arbetare att få en ny
och modern bostad. Med hjälp av förmånliga lån och eget
arbete.
Ivar Lo Johansson berättar i sina böcker om föräldrarnas
egnahemsbygge från början av 1900-talet. Men det fanns
egnahemsbyggen även tidigare. Enligt personal på Småa,
tidigare Småstugebyrån, försvann konceptet när Småa blev en
ordinär byggfirma.
När jag gjort efterfrågningar på Stadsbiblioteket har det
visat sig att det inte finns några böcker av det slag vi vill
skapa. Inte en enda samling med berättelser av och med
egnahemsbyggare eller egnahemsboende. Visst skymtar
egnahem förbi i vissa romaner och dokumentärer, men på
biblioteket finns bara statistik och ritningar.
Här fattas något. Detta tomrum skulle vi i Liv i Sverige
vilja fylla ut. Det kan säkert bli intressant läsning, inte bara
för boende i egnahemshus. Svårigheten kunde vara att nå ut
och få in texter men tidningen Villaägaren som når ut till de
flesta villhushåll har efter kontakt visat stort intresse för detta
projekt eftersom man i varje nummer har en avdelning med
korta texter och bilder som handlar om villaägandets historia.

Färdigheter

Upplagt på

16 april, 2019