Biominnen

170 kr

»Biominnen«  innehåller nästan 60 bidrag med berättelser om upplevelser i och omkring biobesök. Mycket av minnena handlar inte bara om själva filmen och känslorna kring den utan också om det som skedde på vägen till och från bion, förälskelse, godisköp, snack med kompisar. Många texter handlar om den tid då biograferna var i stort sett de enda ställena där film visades, alltså före tv:ns inträde i hemmen.

Utgiven på Migra förlag dec 2020

Redaktör Holger Nilén

Medlemspris 150 kr. Frakt tillkommer.