Vi gör vad vi kan

150 kr

Bortemot 50 personer berättar om sitt engagemang i flyktingmottagandet, hur de alla grep in med tid och pengar, kunskaper och egna erfarenheter där samhället i övrigt inte hann med.
I boken berättar de med egna ord om sina upplevelser. Därmed kompletterar de officiell statistik och tidningsrubriker och bidrar till en bredare bild av den här unika tiden i vår historia.
Unikt i vår historia är däremot inte frivilliga insatser i migrationen. Ända fram till 1941, då Statens flyktingnämnd bildades, fick människor som tagit sin tillflykt till vårt land förlita sig på med­människor, släktingar och bekanta, föreningar eller intresseorganisationer, där Röda Korset intog en särställning. Det berättar forskarna Jesper Johansson och Malin Thor Tureby i bokens slutkapitel.