Brytningen

120 kr

Författaren till denna diktbok flyttade till Sverige 1981 från forna Jugoslavien. Föga anade hon då att hennes hemland inom en snar framtid därefter skulle kollapsa. I sin debutbok söker hon ord för de känslor som mötet med språket och kulturen i ett nytt land väcker. Med sin bok visar hon också att det går att erövra ett nytt språk och nyttja alla dess möjligheter till nyanser och valörer.