Elvaårslandet

Två skolklasser i Sydsverige brevväxlade under ett läsår brevväxlat för att komma till klarhet om hur det var att vara elva år i dåtidens Sverige. Även dikter och dagboksblad belyser temat.