Fostersonen

60 kr

Ett fosterbarns berättelse från 1940-talets Bergslagen om hur det var att forslas från familj till familj utan att finna mänsklig värme någonstans.