Gäst hos samerna

Ett arbetsår bland renskötarna i Tuorpons sameby i Lappland skildrat av en från USA invandrad folklivsforskare. Från engelska av Annie Norell-Beach.

Slutsåld