Höra till

180 kr

Höra till  inleds med författarens första 19 år i tyska Ruhrområdet under andra världskrigets senare del. 1960 följer hon efter sin bror till Sverige, där hon som kvinnlig invandrare tillåts ta anställning som hembiträde, utan arbetstillstånd. Hon blir kvar, är med om att starta en kvinnogrupp i Märsta, inspirerad av Grupp 8, studerar och bildar familj. Berättelsen ger perspektiv på den förvirring en ung invandrare i Sverige kan känna kring vilken tillhörighet man har, till sitt gamla hemland och sitt nya.

Medlemspris 160 kr