Is och eld – mitt liv som metallkonstnär

150 kr

Malin Gunnarsson

Migra förlag sept 2014

150 kr, 120 för medlemmar

Boken vann Liv i Sveriges manustävling på temat Mitt liv, mitt arbete. Juryns motivering:

Malin Gunnarssons har skrivit en spännande berättelse, där hon knyter ihop sitt yrkesliv med privatlivet till en väl fungerande helhet. Samtidigt ger hon en målande bild av Stockholm från 50-tal till nutid, av arbete i stort och av tidsandan.

Läsaren får insyn i det, för de flesta, ovanliga yrket metallkonstnär och de omöjliga förutsättningar som råder för att kunna utöva det på heltid. Malin Gunnarsson ger läsaren en fördjupad insikt i hur det är att tvingas balansera på marginalen och vilka följder detta får i ett ekonomiskt ojämlikt förhållande.

Boken är skriven med en påtaglig personlig drivkraft.