Kafébönan och hennes systrar

Fyra olika kvinnoyrken presenteras. Del 2 i Liv i Sveriges bokserie Kvinnors arbetsliv.