Den stad som var vår

Ett personligt äreminne över de nu rivna kvarteren i Stockholms innerstad, där Klarabohemerna höll till.