Kvinnor på bruket

50 kr

Fem pensionerade bruksarbetarhustrur intervjuas om sina liv i skuggan av Domnarvets järnverk i Borlänge.