Lydnad, uppror

170 kr

Lydnad, uppror

Birgitta Frostin

Visto förlag 2022

Pris:  170 kr, medlemmar 150 kr

Birgitta Frostin född 1942, skriver sig fram till sanningen om sig själv. Ett spännande liv som började på Bona uppfostringsanstalt där pappan var präst och modern före detta missionär. Om hur livet tog form genom studentlivet i Lund, biståndsarbete i Tanzania och lärarjobb i Sverige och i  ryska Novgorod. Om musicerande, äktenskapsproblem, gudstro och tvivel.