När ni andra sover

150 kr

Tjugo procent av den arbetande befolkningen i Sverige jobbar natt. I den här boken får vi träffa några av dem. De berättar om vad de gör på jobbet medan vi andra sover och hur det är att behöva ta sig till jobbet just när kompisarna ska ut och festa eller familjen har satt sig framför teven.

Bokens 26 röster speglar mångfalden av det arbete som utförs nattetid i vårt land.
Tröttheten löper som en röd tråd rakt genom boken. Om den skriver också docent Göran Kecklund, Stressforskningsinstitutet, i det avslutande kapitlet.

November 2016. Liv i Sverige i samarbete med Migra förlag.

130 kr för medlemmar, 150 kr för övriga.