Om i morgon vet vi ändå ingenting

kr

När cancern slår till på ett förrädiskt sätt, som i den lärarfamilj som skildras här, kan den i åratal kasta de närmast berörda mellan hopp och förtvivlan.