Rör mig inte, se mig bara

150 kr

Författaren kommer som flykting från Ingermanland till en liten by i norra Västergötland. Flykt kommer att prägla henne också i framtiden. En syster blir kvar i Sovjetunionen och det tar många år innan de återfår kontakt.