Slavar, rebeller och gifta fröknar

kr

Elva kvinnliga tjänstemän, de flesta kontorister eller lärare, berättar. Del 4 i Liv i Sveriges bokserie Kvinnors arbetsliv.