En dag i sänder

En dagbok med ett lika dolt som kroniskt handikapp i centrum.