Färdas som en människa – en lapptillsyningsmans dagbok

Yrkesbeteckningen ”lapptillsyningsman” är inte så uråldrig som den låter. Folke Grubbström i Storuman fick den så sent som 1969, efter många år som skogsarbetare.