Klienterna, kungen och katten

120 kr

En socialarbetares och kattägares minnen av livet i Stockholm hösten 1950 då Gustaf V låg för döden. ”Lindqvists berättelse är levande, genomarbetad, allvarlig och ändå livfull, en blixtbelysning av en epok” skriver Per Wästberg i sitt utlåtande.